Forbrukslån

Lånet er usikret, som gjør at du ikke trenger å gi noe tilbake til banken med unntak av dine egne garantier. Forbrukslån er nok det lånet i Norge som folk kan ha flest av om de ønsker å ta ut kreditter etter behov.

Hva kan du garantere for kan man jo spørre seg? Det man garanterer for som garantist er at lånet blir betalt punktlig og innen tiden. Hvordan det kan gjøres avhenger litt av deg som garantist. Du har nok sikkert en interesse av å slippe å betale på et lån som du selv ikke har fått? Resultatet av å være garantist på et lån som du selv ikke får pengene på er at du må betale. Dette er noe man gjør for andre mot et beløp eller for å være snill. Hvor snill man skal være avhenger jo litt av hvor snill bør være.

Garantist

Det finnes mange gode grunner for å garantere på et lån. Har man en ektefelle kan det jo være hyggelig å hjelpe ektefellen eller partneren til å få et lån. Hvordan dette kan gjøres avhenger jo litt av hvor mye penger personen har allerede, men det vanligste er at man ikke betaler noe som helst og at man heller gir litt av det man har. Det vil si at man ikke gjør noe med selve bankkontoen sin, men heller gir litt av seg selv. Man skriver rett og slett under på et bindende juridisk dokument som gjør at man ikke kan komme seg unna senere. Du kan også garantere på noe for et selskap eller for en forretningspartner. Her vil du kanskje få betalt en sum for jobben eller på andre måter få litt hjelp slik at du slipper unna å knytte ditt navn for ofte opp mot gjeld.

Andre måter å hjelpe

Er du usikker på om du vil skrive under på et dokument som binder deg og ditt navn til mulige kostnader fremover? Da kan det være greit å tenke på andre måter som du kan hjelpe dine partnere på. Det kan være ved å hjelpe deg til å få opp sin egen inntekt slik at de kan få lånet uten at de trenger en garantist. Det kan gjøres ved at du kanskje kan tilby dem en kveldsjobb.

Du kan også snakke med venner eller bekjente slik at du finner dine venner noe mer å gjøre. En annen måte å hjelpe på er å se igjennom søkers økonomi slik at du kanskje finner måter der som kommer til å hjelpe personen på en bedre måte. Det kan hende at det å selge noe er bedre enn å ta opp lån. Lån er noe vi ofte kommer på ganske fort uten at det er en veldig god ide. Noen ganger er det bedre å selge unna en bil, hytte eller annet for å demme opp for pengeflukten som kan skapes i økonomien.